Index

Sklep internetowy

Szlabany

Automatyka

Blokady parkingowe

Zapory łańcuchowe

Sterowanie radiowe

Kontakt

Wiaty rowerowe

 

Napędy do bram

Automatyka do bram jest coraz częściej wybierana przez klientów. Wpływ na to ma bogacenie się społeczeństwa jak również oferta tańszych siłowników, producentów od niedawna obecnych na naszym rynku jak i liderów, tj. Came, Nice, Faac.

Wyróżniamy trzy rodzaje automatyki do bram:
 • automatyka do bram przesuwnych
 • automatyka do bram skrzydłowych
 • automatyka do bram garażowych

Automatyka do bram przesuwnych

Aktualnie oferowane napędy do bram przesuwnych to urządzenia składające się z silnika, przekładni ślimakowej oraz sterowania. Występują wersję z silnikami zasilane prądem zmiennym 230V oraz zasilane prądem stałym 24V. Wersje niskonapięciowe (24V) zazwyczaj cechuje większa intensywność pracy od silników tradycyjnych. Jednym z wyjątków jest tutaj siłownik Came BK-800, w którym silnik zasilany napięciem 230V chłodzony jest przy pomocy dodatkowego wentylatora. Siłowniki te przeznaczone są również do pracy intensywnej.

Montowane przekładnie ślimakowe należą do typu przekładni samoblokujących, oznacza to, że bez odblokowania, wysprzęglenia, silnika, nie ma możliwości przesunięcia bramy ręcznie. Kilka firm, np. Faac oraz Sea, produkują siłowniki do bram przesuwnych, w których przekładnie pracują w kąpieli olejowej. Jest to dobre rozwiązanie, wiąże się jednak z większymi kosztami zakupu oraz czynnościami konserwacyjnymi jak uzupełnianie ilości oleju, wymiana simmeringów.

Kolejną istotną częścią składową jest sterowanie automatyki oraz odbiornik radiowy. Oprócz sterowania podstawowymi czynnościami jak otwieranie i zamykanie bramy, sterowanie może być rozszerzone o następujące funkcje:
 • funkcja furtki
 • podłączenie urządzeń bezpieczeństwa
 • wejścia 'otwórz', 'zamknij', 'praca krokowa'
 • automatyczne zamykanie
 • zliczanie ilości cykli
 • funkcja 'master-slave'
Funkcja furtki umożliwia częściowe otwarcie bramy na ustalona szerokość (np. 1,2m) umożliwiające przejście pieszym. Po wciśnięciu przycisku pilota lub przycisku sterowniczego brama po częściowym otwarciu sama się zatrzymie, a następnie przy trybie pracy automatycznej, po chwili zamknie.

Podłączenie urządzeń bezpieczeństwa jest jednym z czynników wpływającym na bezpieczne użytkowanie bramy. Urządzenia bezpieczeństwa mogą pracować na zasadzie fotokomórek lub listwy krawędziowej. Drugie rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo jednak jest znacznie droższe od użycia fotokomórek. Na krawędzi bramy montuje się listwę gumową, w której znajduje się czujnik ciśnienia. Wraz z uderzeniem bramy w przeszkodę guma nie tylko amortyzuje uderzenie, ale po wykryciu przez czujnik wzrostu ciśnienia w listwie przesyłany jest sygnał zatrzymania bramy i odwrócenia kierunku ruchu.

Wejścia 'Otwórz', 'Zamknij', 'Praca krokowa' umożliwiają sterowanie ruchem bramy zarówno z przycisków, jak i pilota, czytnika kart magnetycznych, stacyjki kluczykowej, klawiatury kodowej i innych urządzeń tego typu. Praca krokowa może oznaczać sygnały: otwórz-stop-zamknij-stop lub otwórz-zamknij-otwórz-zamknij.

Automatyczne zamykanie można ustalić najczęściej w zakresie od 0s-180s od chwili otwarcia bramy. Po upływie tego czasu brama samoistnie rozpocznie ruch zamykania. Ruch zamykania nie rozpocznie się jeżeli jakaś przeszkoda stoi pomiędzy fotokomórkami. Odliczanie zostaje wyzerowane i rozpoczyna się od nowa po każdym przerwaniu linii fotokomórek.

Zliczanie ilości cykli ułatwia określanie terminów przeglądów okresowych. Np. co 10 000 cykli lampa ostrzegawcza odpowiednim miganiem informuje nas o konieczności wykonania przeglądu. Zazwyczaj funkcja ta jest rzadko używana.

Funkcja master-slave służy do ustawienia dwóch siłowników pracujących jednocześnie dla dwóch bram rozsuwnych. Główny automat (master) wysyła sygnały 'start' - 'stop' do drugiego siłownika (slave). Również czas automatycznego zamykania oraz sposób reakcji na sygnały urządzeń bezpieczeństwa, np. fotokomórki, zależą dla dwóch bram od ustawień w siłowniku 'master'. Bez tej funkcji podłączenie dwóch siłowników pracujących równolegle jest bardzo utrudnione i nigdy nie będzie niezawodne.

Dobór automatyki do bramy przesuwnej

Podstawowym parametrem doboru siłownika jest waga bramy. Nie należy jednak sugerować się samą wagą bramy, ale przede wszystkim łatwością jej przesuwu oraz siłą potrzebną do jej poruszenia. Dobór siłownika najlepiej pozostawić fachowcom z doświadczeniem, ale orientacyjnie można określić następujące wymagania: dla bramy przesuwnej o szerokości wjazdu 4 m, powinien zostać dobrany co najmniej siłownik do bram o wadze do 350 kg. Do bramy 5,5 m co najmniej 600-800 kg. Parametry te są tylko orientacyjne. Należy pamiętać, że bardzo dużo zależy od sposobu wykonania bramy, co przekłada się na łatwość jej przesuwu. Automatyka do bram dobrana z zapasem mocy oszczędzi nam kłopotów, gdy zimą profile od bramy skurczą się, śnieg zalegnie na prowadnicy (jeszcze gorzej, gdy znajdzie się w ceowniku bramowym), a smar w przekładniach automatyki zgęstnieje.

Drugim parametrem jest intensywność pracy. Minimalna sprawność automatyki do bram powinna wynosić 30%. Automatyka do bram przeznaczona do pracy intensywnej powinna mieć sprawność powyżej 60%. Najczęściej osiąga się to poprzez stosowanie silników niskonapięciowych 24V (np. Nice Robus 600), albo jeszcze lepiej zastosowanie automatyki do bram wyposażonej w chłodzący wentylator (np. Came BK-800), który chłodzi nie tylko silnik, ale również sterowanie i transformator.

Jeżeli planujemy równoległą pracę dwóch bram przesuwnych tworzących jeden wjazd konieczny jest wybór siłowników z funkcją 'master-slave'.

Came BK-800 Faac 740 Nice Robus
Came BK-800 Faac 740 Nice Robus 600


Automatyka do bram skrzydłowych

Producenci w zakresie automatyki do bram skrzydłowych posiadają szerszą ofertę. Automatyka do bram skrzydłowych jest zróżnicowana, nie tylko ze względu na moc siłowników, czy intensywność pracy, ale są to produkty całkowicie różne konstrukcyjnie. Wyróżniamy siłowniki elektromechaniczne oraz hydrauliczne.
Podstawowe rodzaje napędów do bram skrzydłowych:
 • siłowniki śrubowe
 • siłowniki z ramieniem łamanym (na szerokie słupki)
 • siłowniki podziemne
Siłowniki śrubowe, ze względu na cenę są najpopulajszym stosowanym typem automatyki do bram skrzydłowych. Ich główną wadą są ograniczenia w wymiarach montażowych, dlatego montaż na standardowych słupkach klinkierowych (szerokość 36-18 cm) bez niszczenia słupka jest nie możliwy. W celu zachowania koniecznych wymiarów, trzeba wyciąć w słupku wnękę i wpuścić głębiej (bliżej zawiasy) mocowanie siłownika. Oznacza to poważne obniżenie estetyki, z tego więc powodu tej metody nie powinno się stosować. Natomiast zaletą tych siłowników jest duża siła pociągowa i pchania. Ten typ automatyki nadaje się idealnie do bram osadzonych na słupkach metalowych. W przypadku słupków klinkierowych głębokość osadzenia zawiasy nie powinna być większa niż, najczęściej, 8-12 cm (w zależności od konkretnego produktu). Najpopularniejsze tego typu siłowniki to Came Krono, Nice Moby, Faac 414.

Siłowniki z ramieniem łamanym są jednym z najlepszych typów automatyki. Pracują płynnie, w niewielkim stopniu wpływają na wygląda bramy. Niektóre modele (np. Came Flex) nie są samoblokujące, to znaczy, że nadają się idealnie do furtek. W każdej chwili można ręcznie otworzyć furtkę, a następnie przyciskiem z portierni lub pilotem w razie konieczności zamknąć. Największą zaletą siłowników z ramieniem łamanym jest możliwość montażu automatyki do bram również na szerokich słupkach, gdzie głębokość osadzenia bramy wynosić może nawet 36 cm!

Siłowniki podziemne do bram skrzydłowych są najdroższym rozwiązaniem. Nie oznacza to jednak, że muszą być najlepsze. Ten typ automatyki do bram ma swoje zalety ale też wady. Siłowniki podziemne są przezaczone do największych i najcięższych bram (model Came Super Frog może otwierać skrzydło o wadze do 3500 kg!). Użycie odpowiednich adapterów pozwala otwierać skrzydło bramy aż o 180 st. Siłowniki te są prawie nie widoczne, dlatego najlepiej z wszystkich typów siłowników nadają się do automatyzacji bram kutych. Wadą tego typu automatyki do bram nie jest tylko cena, ale również utrudniony montaż, co w naszych warunkach klimatycznych może przenieść się na problemy w mroźne dni z obsługą automatyki. Dlaczego? Siłowniki podziemne montowane są w specjalnych skrzynkach metalowych (od niedawna niektóre firmy rozpoczęły sprzedaż obudów z tworzywa sztucznego) ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Koniecznością jest wykonanie drenażu, czyli odpływu wód deszczowych ze skrzynki. Najlepszym rozwiązaniem byłoby podłączenie odpływu do kanalizacji deszczowej. Jednak odpływ taki trzeba wykonać w inny sposób. Jeżeli nie ma możliwości podłączenia do własnej studzienki, należy wykonać drenaż z rury PCV lub typu 'Arot' o średnicy co najmniej 40 mm, długości co najmniej 100 cm, a na całej długości wykonać otwory umożliwiające odpływ wody i jej wsiąkanie w glebę. Końcowy odpływ należy wykonać poniżej strefy przymarzania, żeby nie zamarazł odpływ wody na końcu rury drenażowej. Jak widać montaż tych siłowników nie jest prosty, często firmy montujące automatykę do bram chcąc zaostrzędzić czas wykonują drenaż bardzo płytki lub nie robią go wcale. Efektem tego może być zalanie siłownika, chociaż jego konstrukcja oraz uszczelnienie umożliwiają pracę w zanurzeniu (IP 67), albo po dłuższym okresie nieużytkowania bramy zamarznięcie zalegającej wody i zablokowanie skrzydła bramy. Przynajmniej raz w roku należało by wyczyścić skrzynię, obudowę, siłownika z zalegającego piasku i liści, a najlepiej zlecić to porządnemu fachowcowi, który powinien również sprawdzić dren oraz uszczelnienie siłownika.

Funkcje sterowania

Funkcje podstawowe i rozszerzone sterowania automatyki do bram skrzydłowych.
Oprócz funkcji automatyki do bram przesuwnych posiadają ponadto:
 • opóźnienie otwierania 2 skrzydła
 • wyłączniki krańcowe
 • wyjście na elektrozaczep
 • spowalnianie przy końcach
Opóźnienie otwierania drugiego skrzydła prawie zawsze jest stosowane, np. z interwałem dwóch sekund. Zabezpiecza to najście na siebie skrzydeł, a także zamknięcie w pierwszej kolejności skrzydła z zakładką.

Wyłączniki krańcowe przy otwieraniu lub przy otwieraniu i zamykaniu to bardzo dobre rozwiązanie. Automatyka do bram skrzydłowych musi posiadać ograniczniki mechaniczne lub elektryczne (elektroniczne). W przeciwnym wypadku brama otworzy się ponad możliwy kąt otwarcia, a grozi to uszkodzeniem bramy, wyrwaniem zawiasów lub uszkodzeniem murków, czy nawet siłowników. Najlepszym rozwiązaniem jest więc stosowanie wyłączników krańcowych. W ten sposób unikamy konieczności stosowania odbojników wystających z ziemi (rzadziej możliwe jest stosowanie odbojników bezpośrednio na słupach).

Wyjście na elektrozaczep jest przydatne przy dużych bramach, gdzie odddziaływujące na końcach skrzydła siły tworzą sporą dźwignię mogącą uszkodzić siłowniki. Jeżeli w pozycji zamkniętej brama zostanie zablokowana poprzez specjalny elektrozaczep nie ma możliwości odchylenia jej. Elektrozaczepy stosuje się przy dużych bramach (najczęściej powyżej 3 metrów długości skrzydła) lub przy mniejszych bramach, których pełna, nie ażurowa konstrukcja działa jak żagiel na wietrze i przenosi wszystkie siły na siłownik. W raz z rozpoczęciem otwierania bramy zostaje zwolniona blokada elektrozaczepu.

Spowalnianie przy końcach sprawia, że brama skrzydła łagodnie zostaje domknięta bez uderzenia i hałasu.

Dobór automatyki do bramy skrzydłowej

Głównym kryterium wyboru jest wielkość skrzydła bramy. Należy pamiętać, że maksymalne dopuszczalne długości skrzydeł przyjęte zostały dla bram ażurowych. W przypadku bram pełnych, wykonanych np. z blachy trapezowej należy dobierać siłownik z właściwym zapasem. W niektórych przypadkach warto dodatkowo zamontować elektrozaczep.

Kolejnym parametrem wpływającym na wybór siłownika jest estetyka. Należy pamiętać, że siłowniki śrubowe (tubowe) są widoczne i niekorzystnie wpływają na estetykę bramy. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie siłowników z ramieniem łamanym lub siłowników podziemnych.
Odpowiednia intensywność pracy automatyki również jest warunkiem koniecznym do długiej, sprawnej, pracy siłowników.

Głębokość osadzenia zawiasy w dużym stopniu ogranicza wybór siłowników. Na szerokich słupach klinkierowych najlepszym rozwiązaniem może być zastosowanie automatyki do bram z ramieniem łamanym lub siłowników podziemnych.

Ostatnim, często najważniejszym kryterium, jest cena zestawu. Największą popularnością, ze względu na cenę, cieszą się siłowniki śrubowe, jednak czasem warto dołożyć kilkaset złotych i zamontować droższe siłowniki z ramieniem łamanym (np. Came Fast lub Nice Pop), które nie rzadko lepiej się sprawują niż najdroższe modele siłowników podziemnych. Cena tych ostatnich w zależności od typu może kształtować się od ponad 4000 zł do blisko 12 000 zł za kompletny zestaw do bramy dwuskrzydłowej.

Came Krono Came Fast Came Frog
Came Krono Came Fast Came Frog
     
Faac 414 Nice Moby Nice Pop
Faac 414 Nice Moby Nice PopCame Fast na szerokich słupkach
Came Fast zamontowany na szerokim słupie klinkierowym.Szlabany :: Systemy parkingowe :: Automatyka do bram

Firma Szymkowiak
ul. Wolińska 19
64-100 Leszno
tel. (65) 533-0743
kom. 509-758-987
www.szymkowiak.pl
info@szymkowiak.pl

Biuro w Krakowie
ul. Płk. Dąbka 8
30-732 Kraków
tel: (12) 357 52 17
fax: (12) 357 52 09
kom.: 509 923 411
krakow@szymkowiak.pl

Freelance web Designer